Welkom! Ben je op zoek naar:

 • een werkomgeving van flow en energie; van high performance;
 • waarin iedereen gezien en gehoord wordt en doelen worden gerealiseerd;
 • een omgeving die wendbaar is en zorgt voor hoge klantloyaliteit;
 • een omgeving waar iedereen verantwoordelijk is voor het succes van de gehele organisatie;
 • en waar plezier en fun zichtbaar zijn?

Lees dan verder of plan direct een vrijblijvende afspraak in en laat je verrassen!

Andy Joghi – The Team Architect

Het Defensie Cyber Security Centrum (DCSC) opereert in een continue veranderende IT- en cyberwereld en moet altijd voorbereid zijn op lopende en nieuwe conflicten in de wereld. Dat vereist een wendbare organisatie en flexibele bedrijfsvoering die minder hiërarchisch is ingericht. Het was dus noodzakelijk om de bedrijfsvoering meer 'Agile' te organiseren en te gaan werken met zelforganiserende teams. Om die transitie te begeleiden, hebben we Andy Joghi gevraagd om als agile coach het DCSC te ondersteunen bij 'de ontdekkingsreis' naar het Nieuwe (Samen)werken als ONE DCSC. Dankzij Andy heeft het DCSC belangrijke stappen vooruit gezet, zoals de vorming van de teams en de versterkte samenwerking tussen teams in een geoliede overlegstructuur waarbij het MT een meer faciliterende rol vervult en de teams kunnen 'glanzen'. Bovendien heeft hij ons als relatieve buitenstaander op een aantal blinde vlekken kunnen wijzen. Deze resultaten heeft Andy bereikt door zijn enorme kennis en ervaring op het gebied van agile werken en werken met zelforganiserende teams. Om de nieuwe manier van werken door te voeren gebruikte hij het concept van 'digitale transformatie' en 'diamanten organisaties'. Die werkwijze zag je onder andere terug in zijn vele workshops, begeleiding van de vergaderingen en ondersteuning van de teams als coach en die werkwijze heeft ons als eenheid laten groeien. Hij is een professional die gedreven is om organisaties beter en sneller te laten functioneren met oog voor de mens. Als MT-DCSC zouden wij Andy zeker aanbevelen vanwege zijn vele kennis en grote ervaring met agile werken en zelforganiserende teams. Wij zijn Andy erkentelijk voor zijn vernieuwende ideeën, inzichten, zijn inzet en zijn coaching om het DCSC 'meer agile' te maken.

MT DCSC / MT DCSC - Ministerie van Defensie (Defensie Cyber Security Centrum)

Ik heb Andy pas later in het traject ontmoet, maar hij maakte al meteen een hele goede indruk. Een echte professional die weet waar hij het over heeft. Ook een zeer prettig persoon om mee samen te werken en staat ook open voor het delen van zijn kennis en elkaar verbeteren. Andy heeft zeer veel kennis en kunde en een uitputtende toolbox op het gebied van (cultuur) veranderingen op zowel soft skills als hard skills. Wat ik heb gezien is dat Andy gedreven en gemotiveerd is om iedereen hier in mee te krijgen. Het hele agile denken en werken in Zelf Organiserende Teams is zo goed als mogelijk geïmplementeerd en iedereen weet hoe dit in uitgevoerd moet worden. Andy kan goed de verschillende meetings faciliteren en mensen uit hun comfort zone halen. Als ik bij een volgend project zit en iemand nodig heb voor cultuur veranderingen dan zal ik zeker aan Andy denken en hem proberen te betrekken. Ik hoop zeker nog met Andy in de toekomst samen te kunnen werken bij een ander project. Volgens mij zijn wij samen een perfect duo.

Gerard Kuipers / Proces Specialist - Ministerie van Defensie (DCSC - Defensie Cyber Security Centrum)

Facilitatie door Andy van bijeenkomsten, met een goede voorbereiding, leidt tot goede gesprekken over voor de medewerkers lastige vraagstukken. Vraagstukken waar tegenwerken wordt ervaren in plaats van samenwerken. De resultaten van de bijeenkomsten leiden telkens tot verbeteren en voorkomen. Een collega geeft het volgende compliment terug richting Andy: “ Ik vind dat jij een talent hebt voor het begeleiden van sessies en het stellen van de juiste vragen.” Andy heeft mij persoonlijk veel inzichten gegeven in het leiden van teams, het voeren van het goede gesprek, waardering van kennis en kunde bij medewerkers, wat nodig is voor wendbaar leiderschap en de digitale transformatie. Andy gaat de confrontatie niet uit de weg, hij voert het constructieve gesprek op het benodigde niveau, inhoud, relatie of proces, net wat nodig is. Hij heeft een duidelijke visie en persoonlijke drijfveren die hem vasthoudend maken in de realisatie van een vraagstuk. Dit alles heeft geleid tot een nieuwe cultuur voor de afdeling, betere samenwerking en betere gesprekken. En voor mij persoonlijk tot nieuwe inzichten in mijn leiderschap en ontwikkelpunten.

Arjan Offerhaus / Hoofd I&A - WSHD

We hebben Andy gevraagd ons te helpen in de transitie naar een Agile werkwijze. In overleg met ons heeft Andy een roadmap opgesteld om die transitie vorm te geven. Deze heeft hij vervolgens op een kundige wijze tot uitvoering gebracht in allerlei vormen; van één-op-één gesprekken tot afdelingsbrede groepsfacilitaties en workshops. Door pro-actief bij te sturen en aan te passen heeft hij de frameworks en best practices zo goed mogelijk aangepast op onze situatie. Ondanks een uitdagende doelgroep heeft hij een uitstekende basis neergezet om verder op door te pakken. Zijn enthousiasme gecombineerd met sterke theoretische kennis en praktische vaardigheden maken hem een uitstekende coach voor veranderingen in organisaties!

Sander Mallon / Agile Coach - Ministerie van Defensie (DCSC - Defensie Cyber Security Centrum)

Wat ik zo goed vind aan jou is dat je lef hebt om te zeggen tegen het management hoe de werkelijk situatie op de werkvloer is als gevolg van mismanagement op basis van feitelijke bevindingen. Je hebt een veilige omgeving gecreëerd waarin de hele afdeling I&A transparant tegen elkaar kan zijn. Medewerkers en het management van I&A hebben elkaar beter leren kennen. Je hebt in je doen en laten zichtbaar gemaakt hoe transparant zijn en kwetsbaar opstellen krachtig kunnen zijn. Ik zou je willen aanbevelen, want je brengt echt gewenste structurele verandering aan die de organisatie nodig heeft om hun doelen te bereiken op basis van heppie de peppie mensen. Waar nodig is kun je coachen, faciliteren en structuur aanbrengen, want die kennis en ervaring heb je meer dan 20 jaar opgebouwd en dat is snel te merken in de praktijk.

Ybinh Smulders-Le / Senior Procesmanager - WSHD

Ik heb Andy leren kennen als een flexibele sparringpartner die blijft zoeken naar oplossingen dan wel het bieden van een platform om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Andy heeft een scherp beeld van de randvoorwaarden voor een data-gedreven organisatie. Dit weet hij in verschillende formats te faciliteren. Hierbij valt te denken aan coaching op persoonlijk niveau en in teamverband, conflictsituaties via bowtie sessies de-escaleren en omzetten in verbeteracties, en positieve communicatie en verbinding stimuleren door informele contact momenten te organiseren. Zo heb ik met veel plezier deelgenomen aan “black stories” en de VriMiLu (vrijdagmiddaglunch-sessies). Andy heeft hiermee kunnen bewerkstelligen dat de collega’s van de nieuwe afdeling inhoudelijk en op persoonlijk niveau elkaar beter kunnen vinden. Wat ik in Andy voornamelijk heb gewaardeerd is zijn analytische blik, waarmee hij mij als nieuwe teamleider handvatten gaf om mijn team voor de opdracht in stelling te brengen. Zijn vermogen om de blinde vlek van anderen inzichtelijk te maken, vanuit een overkoepelende visie, heeft wat mij betreft de meeste invloed gehad op de verandering die de digitale transformatie van onze organisatie heeft gevraagd.

Melanie van der Ploeg / Teamleider - WSHD

Andy is one of the best Scrum Masters i have ever worked with. He is extremely passionate about SCRUM, Agile & SAFe and how to pass the knowledge he has to a team to make it productive and self sufficient. He comes with a lot of experience and he is a great coach. Andy is using useful exercises that help the team make thoughtful decisions. He really applies the theory into practice creating a fun and interesting environment independent of how trivial is the task to complete. I am happy that i had the opportunity to work with him - i really hope to get that opportunity in the future and i obviously recommend for any future role or assignment.

/ Lead SRE | Shell

Andy is the Scrum Master, who actually cares. When Andy came to the team, team members were busy enough with technical responsibilities to deliver the product, that is why agile processes were a bit weak. Andy started to organise processes with Agile rituals like proper backlog refinement, effective retros, proper planning and backlog grooming, improved Azure DevOps tools which we use for task management. Brought new tools for the team collaboration, like Mural and others, which gave more visibility on team performance and self-management. Team started to work and deliver more smoothly. In big companies inter team communications struggle, it is always difficult to manage inter team dependencies, thanks to Andy, he helped to improve that area also. Usually scrum master behave like another branch of management like collectors of another bunch of metrics, like team performance, number of points closed and so on, Andy adds some 'pepper', so boring rituals become more effective with right attitude and the team starts to shine.

Vadim Nesterov / Remote DevOps engineer / SRE | Shell

Andy is well versed Scrum Master , he has good knowledge of Agile and lean practices, including running workshops and coaching teams and individuals that are directly affected by this change. Andy was highly successful in achieving a high level of engagement across the teams and make high performing Team.

Padmesh Tripathi / DevOps Engineer - SRE | Shell

Before Andy starting working with us, no one was turning on their cameras in meetings. There was almost no scrum/agile ceremonies except planning and standup. At first the team was concerned about actual benefits of having even a minimum amount of scrum ceremonies. Facilitation from Andy made our team interactive between each other. Thanks to this, he made us feel more secure and confident about ourselves on cameras. He setup minimum required agile rituals / meetings (with some extra complimentary ones after) and properly optimized team’s schedule for everyone’s attendance. Standup length are decreased 2 times! Without compromising on the amount of essential information needed for the team to start their working day. The entire team actually learned a lot from Andy. Knowledge is still present in the team (and will be for a long time) independently from Andy’s absence. Giving-kudos culture was established within the entire ART. Some proposed meetings were too long in the beginning - there were multiple in one. Some meetings (really 2 in total) as problem solving session didn’t fit the context. Mostly every ceremony/meeting as was setup by Andy is still on-going in our agenda with minor adjustments. So positive here is that almost nothing was changed because it was setup almost perfectly when Andy left. I want to definitely! recommend Andy for a role as Agile Coach, Scrum Master or RTE. He is the best scrum / agile professional I have ever met - not lying! He always has extra tricks down his sleeve which made all meetings more interactive and fun. Team became more willing to interact during any type of activities. I feel a big knowledge, experience and even understanding gap between him and other professionals in his field. He will coach your team into an autonomous agile DevOps team.

Dmitry Mihailov / Sr. Cloud Native SRE | Shell

Andy is a take-charge person who is able to present creative solutions to complex problems and comunicate the benefits to the Company. Definitely worth recommending!

Michal Pawlowski / SRE - Cloud Native Engineer | Shell

I have genuinely enjoyed working with Andy. It is one of the best Scrum Masters I have met. His presence at the meeting is amazing, how he can keep the rhythm of the meetings, facilitate them, and maintain the energy and attention of the participants. He has helped to create a safe environment to discuss things and improve. I learned a lot from him, Andy knows a lot about SAFE and Agile, and he has a lot of tools and techniques to improve the way of working in a team. I would recommend Andy without any doubt.

Francisco Palomino / SRE - DevOps Engineer | Shell

Andy has been a seasoned Scrum Master and Agile Coach with a mature and creative outlook towards leading and mentoring teams and a great servant leader. Recommend him for all the good and challenging opportunities coming by.

Abeesh Abraham / sr. Product Owner | Shell

Andy is a great Scrum Master and an even greater coach. He brings tons of experience dressed with a fantastic and contagious energy level. Amazing event organization skills. He always has the right exercise to unblock or help the team in a structured way, especially valuable for problem solving or decision making. Andy comes with an extensive library of dynamic and visual resources to spice up long and boring meetings 😀

Juan Palomino / Lead SRE | Shell

Andy is a very enthousiastic trainer, capable of creating an open atmosphere where everybody feels safe to share situations they need help with. Thanks for all the advice and good luck with all future development. Keep in touch!

Sabine de Bruijn / Product owner Cards | clearing settlement disputes bij Rabobank Groep

Andy is one of the most knowledgeable people I know regarding scrum and agile transitions. Combined with his capability to facilitate, educate and train groups of people he is a valuable addition to any organization that has started the journey to become more agile. Andy has strong analytical skills. He uses those to help the team create insight in and overview of the things that need doing. When there is trouble he will pitch in the extra hours needed to get the problems fixed. He is supportive where needed for the people, but strong on team dicipline. When you need someone to lead the way, Andy can help you.

Sander Ettema / Head of Development Automation Rabobank

Andy shared his knowledge about Management 3.0 during a 2 days training event. He gave me some nice insights which I can use within my daily work. He's a great motivator. Thanks Andy!

Marc Raaff / Test manager / Scrum Master at Rabobank (mobile payments)

Recently I attended the Management 3.0 training from Andy. And it were 2 great days. Andy is a very inspiring, enthousiastic trainer, who leaves room for all attendees to grow and to learn ! I really enjoyed the way the training was set up and given by Andy, and I learned a lot, that will help me grow in my role ! I completely recommend the training and the trainer !

Annemiek van Nuland / Scrum Master Cloud Competence Center - Rabobank

I attended the 2 days Management 3.0 training given by Andy. He is a very enthusiastic person who is spreading the Management 3.0 ideas and tools with a lot of passion and power. The examples from his own experiences were very inspiring and will be helpful in my future work.

Linda Sprang-Vogel / IT Lead Securities & Commodities Area – Markets & Treasury Rabobank International

Thanks for a wonderful training Andy. I enjoyed your way of spreading the word. Whilst doing that you were full of energy, straight forward and always respectful with a positive mindset. You contributed to my personal growth as servant leader and most can be practised directly after the course. Let's change the world around us and start motivating individuals again to use their full potential! Keep up the good work.

Robbert Langeveld / Professional Scrum Master - Rabobank

Ik heb Andy als een gedreven enthousiaste collega ervaren. Andy is bij ons komen werken als Scrum Master, hij heeft die rol bij meerdere teams ingevuld. De laatste maanden heeft Andy meer de rol van Agile Coach ingevuld omdat wij op dat moment daar meer behoefte aan hadden en Andy uitermate geschikt is om die rol op te pakken. Andy heeft het klantbelang hoog in het vaandel staan en gaat vanuit die houding ook de wedstrijd aan. Hij overziet het algemene belang en is heel erg gefocust om waarde te leveren voor de organisatie. Andy is een teamspeler en zal er alles aan doen om het gezamenlijk belang van een (Scrum) team over het voetlicht te brengen. Andy zit vol ideeën en zal er dan ook alles aan doen om medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren. Hij gaat geen uitdaging uit de weg en is een waardevolle uitbreiding van een Scrum Team

Raymond van der Zanden / Scrum Master - Rabobank

I knew Andy as a colleague at the Rabobank. He left the bank and started as a Management 3.0 facilitator. Recently followed his training and what a fun we had with our class. learned a lot in how to empower colleagues and to be able to better facilitate them in their work. I recognize a lot of the days when I was at the Marines. Brothers and Sisters!! Thanks Andy for the training :)!!

Jeroen van Lit / IT control officer - Rabobank

Ik heb Andy als enthousiaste en zeer gemotiveerde trainer/coach leren kennen tijdens een 2-daagse Management 3.0 training. Hij draagt zijn kennis en expertise makkelijk over tijdens interactieve sessies. Andy weet een sfeer van respect en vertrouwen te creëren die ik als zeer waardevol heb ervaren. Een trainer, én training, om aan te bevelen!

Monique van Kesteren / Procesmanager / Scrum Master - Rabobank

Andy organiseert en faciliteert remote vergaderingen op ontspannen wijze, waar wij elkaar steeds beter leren kennen en daardoor een cultuur van netwerken hebben kunnen creëren. Hij verzorgt diverse activiteiten waarmee ons team niet alleen leuke vergaderingen beleefd, maar ook nog resultaten boekt op de werkvloer en bovendien weet hij talent uit mensen te halen. Ik ken Andy als iemand die iedereen positief en met respect benadert, ook in situaties van wrijving of issues. Hij heeft veel en brede kennis en ervaring met veel IT onderwerpen. Hierdoor en vanwege zijn prettige coaching van individuen, teams en management, stimuleert hij iedereen om met elkaar steeds beter klantwaarde op te leveren en dit alles vanuit het perspectief van digitale transformatie.

Tatiana Bogdonova / Specialist GEO informatie -WSHD

Andy staat achter zijn visie en blijft hieraan trouw, ook bij weerstand. Zijn doortastendheid zorgt ervoor dat hij een interessante sparringpartner is. Als collega ervaar ik hem als iemand die attent is, altijd zal vragen hoe het gaat, een gemeend compliment maakt en zich inzet om jou verder te helpen. Andy heeft een duidelijke visie op hoe transparantie, goede afspraken en het geven van autonomie leiden tot efficiënter werken en een hoger werkgeluk. Met toestemming, maakte Andy hier extra tijd voor vrij naast zijn gewone opdracht om, met de andere projectleider en ikzelf, het gesprek aan te gaan en te kijken hoe we dit gedachtegoed het beste konden implementeren. Zoals dat vaker gaat met verandering, ging het implementeren niet in een keer soepel. Het team was nog niet helemaal klaar voor de verandering door verschillende omstandigheden. Echter, langzaam maar zeker bewegen we als team de richting op naar meer transparantie. Andy heeft hiervoor het zaadje gepland en ons een aantal tools en inzichten meegegeven zodat we die stappen autonoom kunnen maken.

Sammy Rose / Veiligheidsmanager - WSHD

Als ik jou moet typeren, dan komen de volgende woorden in mij op: bruggenbouwer, coach, doelgericht, dienstbaar: eigenschappen die een goede coach zou moeten hebben wil hij succesvol zijn. Dankzij jou zijn wij meer als team gaan werken, jij bent een echte teambuilder. Dit heb je gedaan door ons o.a. te coachen op het gebied van scrum en mindset. I.h.k.v. digitale transformatie, waar wij als waterschap voor staan, hebben wij onder jouw leiding een aantal mijlpalen bereikt. Eén daarvan is de invoering van de digitale handtekening. Je bent als coach gevraagd bij de ontwikkeling van de nieuwe afdeling IA. Deze rol is jou op het lijf geschreven. Je hebt nml. niet alleen oog voor de individuele medewerker, maar ook voor die van de afdeling. Je hebt voor een veilige omgeving gezorgd waarin iedereen zich vrij voelt om zijn mening te geven en te delen met de groep en hierdoor zijn wij tot resultaten gekomen. Ik wil je dan ook van harte aanbevelen voor toekomstige opdrachtgevers.

Rudy Verhulsdonck / Recordsmanager - WSHD

Tijdens het migratietraject van SharePoint heb ik Andy Joghi leren kennen als een vakkundige, inspirerende scrummaster en workshop facilitator die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het SharePoint scrumteam van WSHD. Andy heeft ervoor gezorgd dat de agile werkwijze, routines en ceremoniën zijn geadopteerd en de samenwerking binnen het team aanzienlijk is verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een betere interne dienstverlening en een hogere productiviteit. Andy is een gedreven facilitator en weet teamleden op een directe, maar prettige manier te wijzen op mogelijkheden tot verbetering en die dan ook te realiseren. Zijn arsenaal aan technieken, tools en verhalen is onuitputtelijk en een voortdurende bron van inspiratie. Andy is een creatieve vakman die zorgt voor een fijne sfeer en een aangename samenwerking.

Paul Deurvorst / Product Owner (via PBLQ) - WSHD

Andy weet mensen te prikkelen. Hij is een kritische collega die altijd klaar staat om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Hij is hierin altijd recht door zee. Andy is representatief, optimistisch en heeft humor. Een intelligente kerel met veel knowhow van processen en modellen. Ik heb prettig met hem samengewerkt.

Marleen Vergouwe / Chief People Officer - Recruitment Agency

With dedication and hard work, Adaptive People has proven themselves that they are capable of taking us to the next level. In today's competitive market, it is of utmost importance to understand our business processes in order to not participate in any recession. Adaptive People has shown to understand our business objectives very fast and has shown to qualitatively translate that into an user friendly solution containing an android app and a web application. This solution ensures that we can even more focus on customer intimacy than we already do and generate more business from customers. Well done, thanks.

Antoine van der Eijnden / CEO - Claire Automotive Support

Als DC helpt Andy onze ondernemersgroep momenteel vanuit de BNI organisatie bij de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van ons ledenbestand. Andy helpt ons via levendige en interactieve workshops, de banden in de groep te versterken en de kennis van de netwerkformule bij iedereen op gelijk niveau te krijgen. Met creativiteit, veel energie en humor reikt Andy ons goede gereedschappen aan om samen te groeien naar een grotere en sterkere groep met meetbaar resultaat qua aanbevelingen en omzet.

Jan-Evert Zondag / Ondernemer

Erg goede ervaring tijdens leden succes training van BNI Ooievaar. Duidelijke principes tijdens presentatie, over persoonlijke ontwikkeling en groei. To the point en super krachtig.

Wieger Bok / Ondernemer

Andy is 6 maanden bij ons werkzaam geweest als interim manager ICT. Op het moment dat Andy binnenkwam was er veel onrust binnen de afdeling en waren de verwachtingen en taken vanuit zowel de organisatie als de ICT afdeling niet duidelijk. Andy is erin geslaagd om in korte tijd de verwachtingen over en weer duidelijk te krijgen. Ik heb Andy leren kennen als een eerlijke,open en zeer goede manager. Door middel van open en duidelijke communicatie heeft hij de brug kunnen slaan tussen de organisatie en ICT en daarnaast de medewerkers/functies op de ICT afdeling op de juiste positie gezet. Een tekst die Andy veel gebruikt is "pak je rol en ga in je rol staan" Een tekst die ook voor Andy zeer van toepassing is. Andy pakt zijn rol en gaat er ook echt in staan!

Frank Visser / Coördinator werkplekbeheer - WZH

Hallo Andy, Wij hebben een goed half jaar samengewerkt. In deze periode heb ik je leren kennen als een gedreven en kundig manager. Je weet techniek en gedrag bij elkaar te brengen. Je hebt oog voor wat met ICT bewerkstelligd kan worden maar vergeet daarbij niet de mens waar het omgaat. Dit geldt zowel voor de gebruiker als voor de ICT medewerker. hartelijke groet, Peggy JacobsHallo Andy, Wij hebben een goed half jaar samengewerkt. In deze periode heb ik je leren kennen als een gedreven en kundig manager. Je weet techniek en gedrag bij elkaar te brengen. Je hebt oog voor wat met ICT bewerkstelligd kan worden maar vergeet daarbij niet de mens waar het omgaat. Dit geldt zowel voor de gebruiker als voor de ICT medewerker. hartelijke groet, Peggy Jacobs

Peggy Jacobs / Manager Financiën & Control - WZH

Andy Joghi, BEng MBA, heeft een dosis onuitputtelijke positieve energie die hij feilloos op zijn team kan overbrengen. Hij gaat planmatig te werk en staat open voor feedback. Als leidinggevende waardeert Andy de inbreng van elk teamlid en tracht hij elk teamlid het juiste "spel" te laten spelen.

Joan Zoutkamp / Re-integratie adviseur - WZH

Ik heb Andy leren kennen als een multifunctionele ICT duizendpoot, bekend met alle ins en outs op ICT vlak. Ik heb met hem samengewerkt terwijl hij de migratie van een 13tal verzorgingstehuizen begeleide. Details ontgingen hem niet, problemen werden (al dan niet ad hoc) gedegen opgelost. De aangewezen man voor het initiëren en begeleiden van projecten en interim opdrachten!

Henk Levert / Commercieel medewerker en relatiebeheerder - Ecoware

Andy heb ik leren kennen als een ICT manager die oog heeft voor de mens met wie hij samenwerkt. Hierdoor is hij in staat om in een relatief korte tijd het vertrouwen te winnen van mensen en snel resultaat te boeken als het gaat om veranderingen binnen een organisatie.

Cassim Leeuwenburgh / Account Manager - Promax

Ruim een half jaar geleden heb ik van baan moeten switchen. Andy heeft mij de kans gegeven om zonder enige ervaring mij die baan te bieden omdat hij zeker potentie in mij zag. Ervaring alleen is niet altijd genoeg. Ik zie in Andy een harde werker iemand die overal mogelijkheden in ziet. Ik denk dat ‘thinking outside the box’ een goede uitspraak is die bij Andy past. Andy heeft een warm karakter en luistert goed naar de input van collega’s en weet snel resultaat te boeken. De manier waarop hij zijn inspiratie en energie overbrengt op anderen is bewonderenswaardig. Andy in een paar woorden: Goudeerlijk, bulkt van de energie, there is always a possibility.

Reshma Lalmahomed / ICT Servicedeskmedewerker - WZH

Andy heb ik leren kennen tijdens een turbulent veranderingsproces (ICT-organisatie). Vanuit mijn professie als inkoopmanager heb ik zelf ook regelmatig te maken met veranderingen in een organisatie. In mijn visie staat daarbij de mens centraal om er een succesverhaal van te kunnen maken. Zo ook heb ik dat terug gezien bij de wijze waarop Andy bewezen heeft hiermee succes te kunnen boeken. Andy heeft het vermogen om glashelder te benoemen wat de situatie is die verandering behoeft, wat de verandering inhoudt en wat het uiteindelijke doel moet zijn. De daadwerkelijke kracht van Andy heb ik ervaren op de wijze waarop hij de medewerkers weet te motiveren en enthousiasmeren. Andy maakt goed gebruik van door op de situatie toegewezen praktische voorbeelden uit de (team)sport. Hierdoor wordt de inhoud, koers en planning van de verandering voor een ieder duidelijk.

Leo Banis / Inkoper - WZH

Ik heb Andy leren kennen via een relatie van ons. Andy heeft ons op zeer professionele wijze geholpen om in korte tijd de basisprincipes van Scrum an Agile werken te laten ervaren. Met de inzet en begeleiding van Andy lukt het ons om beter prioriteiten te stellen en om projecten en het verder professionaliseren van Dutch Cloud Group I DCG, te versnellen. Tevens helpt Andy ons op zeer inspirerende wijze bij het ontwikkelen van onze eigen en onderscheidende organisatiecultuur om nog beter een 5 sterren service te bieden bij alles wat we doen. Zeer gedreven, motiverend, inspirerend, vooral menselijk en menselijk denkend, dus ook meelevend en inlevend. In één woord: TOP !

Adri de Roo / CFO - Dutch Cloud Group I DCG

Andy is een vat vol energie en is zowel mens gericht als resultaat gericht. Ik heb hem leren kennen als iemand die zeer zorgvuldig is in het onderzoeken naar de vraag achter de vraag. Daardoor heeft hij een zeer waardevolle training over High Performance teams kunnen geven aan ons team.

Nicole de Laender / Recruiter / Arbeidsmarktmakelaar / Online Sollicitatie Academie

Andy heeft een energie workshop voor Hotzzpot (www.hotzzpot.nl) gegeven over hoe wij een High Performance Team kunnen worden. Een informatieve workshop waar ik als ondernemer enkele bruikbare marketling tips uit heb meegenomen. Top en dank!

Ellen van Son-de Waard / Directeur Academie voor Geesteswetenschappen

Andy weet veel van de dynamiek in groepen. Daarover kan hij ook boeiend vertellen. Ik ben bij een van zijn workshops aanwezig geweest en daarin heb ik eel inzicht gekregen in de groep waar ik bij zat. Het hielp me ook begrijpen waarom sommige mensen reageren zoals ze reageren. Het is echt een aanrader om een workshop van Andy te volgen.

Martha Pelkman / WordPress bouwer

Andy helpt ons met het implementeren van Scrum en het professionaliseren van klantgericht denken en handelen. Verder helpt Andy mij op inspirerende wijze om Informatel verder te ontwikkelen tot een diamanten organisatie. Het creëren van diamanten organisaties is één van de specialiteiten van Andy. Ook weet Andy zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en snel tot de kern van zaken te komen. Zijn bijdrage aan ons Management Team en zijn vaardigheden om cultuur te creëren en mensen te verbinden is prijzenswaardig en ik wil hem dan ook van harte aanbevelen!

Wirendra Ramdjielal / CTO - Informatel

Voor een HIS-implementatietraject heb ik, als functioneel applicatiebeheerder, samengewerkt met Andy. Hij heeft mij snel en kundig ingewijd in het programma Trello en door zijn expertise is mijn scrum-basiskennis weer vergroot. Heldere communicatie, openstaan voor feedback, daadkracht en energie zijn woorden die Andy voor mij typeren in onze korte tijd van samenwerking.

Olga van den Hoff / Coördinerend functioneel applicatiebeheerder ECD Cura en HIS Promedico - SEIN

In het scrumteam is Andy de "papa" van het team. Hij zorgt ervoor de taken en posities in het team duidelijk zijn, en er dezelfde taal wordt gesproken. Daarnaast kreeg hij al snel de bijnaam "the fixer", aangezien hij hoofdzaken van bijzaken weet te scheiden en de echte problemen weet te identificeren en op te lossen, ongeacht het niveau in de organisatie waar het probleem zich voordoet. Andy is energiek en positief ingesteld en dit is aanstekelijk. Met simpele metaforen weet hij complexe situaties te beschrijven en voor iedereen begrijpelijk te maken. Andy kan met allerlei soorten mensen omgaan en staat open voor kritiek, waardoor mensen ook makkelijk op hem afstappen en hem om raad vragen.

Marc Jacobs / Operationeel Directeur - Jump Innovations

Andy heeft een professionele uitstraling en is begaan met de student. Niet alleen heeft hij kennis inzake het schrijven van een scriptie, maar ook kennis van methoden en technieken die relevant zijn bij een (ICT) hbo studie. Daarnaast deelt hij graag zijn ervaringen en geeft hij naast vakinhoudelijke feedback ook een persoonlijke draai aan de samenwerking en zorgt daarmee voor een prima open sfeer.

Kay Kruyswijk / Student

Show all Recommendations

Ik geloof dat wij in een zeer snel veranderende wereld leven én dat deze wereld steeds sneller aan het veranderen is. Ook geloof ik dat, door deze steeds sneller veranderende wereld, elk bedrijf hierin 3 aandachtsgebieden heeft:

 1. Wat kunnen we doen om onze klanttevredenheid en klantbeleving continue te verbeteren, verhogen en geweldige producten en diensten te (blijven) leveren?
 2. Wat kunnen we doen om de betrokkenheid en motivatie van onze medewerkers te maximaliseren ten gunste van klantwaardeontwikkeling en klantwaarde optimalisatie?
 3. Hoe kunnen we adaptieve professionals, adaptieve teams, adaptieve afdelingen en een adaptieve organisatie creëren / ontwikkelen die wendbaar IS en geweldige producten & diensten leveren in plaats van wendbaar doet?

Vaardigheden om elke dag steeds beter met verandering om te gaan kun je leren en is niet moeilijk. Op jouw expeditie heb je wel een goede reisbegeleider nodig om steeds beter met verandering om te kunnen gaan.

Aangenaam kennismaken!
Andy Joghi – The Team Architect


Krijg meer inspiratie

Om in elke situatie van waarde te kunnen zijn zorg ik als eerste voor een veilige omgeving op elk nivo van een organisatie en faciliteer ik het hebben van goede gesprekken.

Verder kent mijn aanpak vele stijlen, denkroutes en methoden om wendbaarheid is faciliteren. Er is namelijk niet één “ikea” handeling die voor elke organisatie kan worden toegepast, er zijn meerdere handleidingen die toegepast kunnen worden voor verschillende challenges met verschillende complexiteit.

Ook is er niet één leidinggevende die alle wijsheid in pacht heeft om alle beslissingen zelfstandig te kunnen nemen om wendbaarheid en de ontwikkeling van maximale klantwaarde te faciliteren / professionaliseren. Iedereen draagt een stukje van de algehele verantwoordelijkheid om klanten maximaal te bedienen.

Ik zorg voor gezamenlijkheid en harmonie tussen alle lagen van een organisatie, tussen teams en afdelingen en tussen professionals en leidinggevende onderling met als doel: blijvende klantwaarde optimalisatie: beter, gemakkelijker, sneller en goedkoper.

Keep pushing, keep learning and enjoy the ride!
Andy Joghi – The Team Architect


Lees meer over mijn ervaring

Om jouw! klanten de beste klantbeleving te laten ervaren, bedien ik mijn klanten: professionals, teams, afdelingen en een gehele organisatie met het volgende:

 1. Facilitatie van energievolle meetings: denk aan o.a. weekstarts, brainstormsessie, bowties, strategy sessies, product discovery sessies, stakeholder analyzes, bouwen van vertrouwensrelaties, kwartaalevaluaties, workshops & trainingen, ART syncs, PI planningen.
 2. Teaching van onderwerpen rondom de complexiteit van digitale transformaties en het inrichten en professionaliseren van wendbaarheid (agility).
 3. Professionele coaching van professionals en (leiderschaps)teams.
 4. Mentoring van professionals.

Boek nu een geheel vrijblijvende afspraak en laat je (of jouw (leiderschaps)team) inspireren, verrassen, coachen en trainen om gezamenlijk beter, gemakkelijker, sneller en goedkoper, klantwaarde op te leveren. Net zoiets als het Red Bull team van Max Verstappen.

Tot snel!
Andy Joghi – The Team Architect


Lees meer over mijn expertise

Op zoek naar gemakkelijker, sneller, beter, goedkoper opleveren van klantwaarde
en meer creatieve innovatiepower nodig?

Investeer dan nu in een gratis afspraak!

Plan een meeting
Feedback