AVG – Privacy beleid

Home  |  AVG – Privacy beleid

Inleiding

Andy Joghi vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van zijn klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Wij willen daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Andy Joghi.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt Andy Joghi gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief, een verzoek doet om contact met u op te nemen of om informatie te verstrekken, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Andy Joghi. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, bedrijfs- en functiegegevens en/of opgegeven interesses. Andy Joghi gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en het verzorgen van zijn dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om u, zijn klanten en relaties, van zijn diensten op de hoogte te houden.

Geen verstrekking van gegevens aan derden

Andy Joghi zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat u tegelijkertijd, indien gewenst en hiervoor bent aangemeld, op de hoogte zal worden gehouden van interessante aanbiedingen en overige gewenste informatie. Wij kunnen bij wet verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de wet bescherming persoonsgegevens worden gesteld.

Uw persoonsgegevens en uw rechten

De wet bescherming persoonsgegevens geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Andy Joghi, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Mochten de persoonsgegevens naar uw mening niet juist zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot correctie indienen eveneens vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Postadres:

Adaptive People B.V.
Niemeyerruimte 18, 2728 NB, ZOETERMEER, Nederland

E-mail

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van Andy Joghi. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via welkom@andyjoghi.com.

Internet

De eisen die vanuit de wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld, gelden uiteraard ook voor gegevens die u mogelijk via internet aan ons doorgeeft. Hieronder vindt u een toelichting die specifiek gericht is op het gebruik van internet.

a. Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus geen persoonsgegevens maar algemene gegevens die worden vastgelegd. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft.

b. Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten via internet gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van deze website voor u gemakkelijker te maken. Als u dat zelf aangeeft, kan daarnaast ook gebruik worden gemaakt van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze site bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Het gaat hier dus slechts om een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

c. Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, wordt binnen de website up to date beveiligingstechnologie toegepast. De techniek zal door ons altijd worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacybeleid en zal nooit in strijd zijn met de eisen die in de wet bescherming persoonsgegevens worden gesteld.

d. Privacy beleid van derden

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Andy Joghi behorende, websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Andy Joghi behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de wet bescherming persoonsgegevens. Op de website van Andy Joghi vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van Andy Joghi

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, stel deze dan gerust.

Adaptive People B.V.
Postadres: Niemeyerruimte 18, 2728 NB Zoetermeer, Nederland
Phone: +31 641 968 386 | Email: welkom@andyjoghi.com

Op zoek naar gemakkelijker, sneller, beter, goedkoper opleveren van klantwaarde
en meer creatieve innovatiepower nodig?

Investeer dan nu in een gratis afspraak!

Plan een meeting
Feedback