Expertise

"Als je de mogelijkheid hebt om iemand blij te maken, doe het dan gewoon!" - Andy Joghi
AGILE WAY OF WORKING
AGILE WAY OF WORKING

Inrichten van een agile way of of working vanaf scratch maar ook het verder professionaliseren van running teams. Denk aan het inrichten en verder professionaliseren van DevOps teams: ceremonies, het coachen en mentoren van professionals en (leadership)teams. Dit doe ik o.b.v. verschillende scaled agile frameworks zoals LeSS, SAFe, Spotify model.

VISIE & ROADMAP DISCOVERY
VISIE & ROADMAP DISCOVERY

Ik zorg ervoor dat wij gezamenlijk een visie & roadmap verkennen en ontwikkelen, zodat teams en professionals beter van waarde kunnen zijn. Om een gedragen visie en roadmap te ontwikkelen kunnen verschillende denkroutes ingezet worden. Denk hierbij o.a. aan het werken met een Obeya room, het werken met OKR's en het werken met een product discovery roadmap.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING
LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Iedereen is een leider op zijn of haar vakgebied. Hoe wordt je de beste versie van jezelf als professional: developer, data scientist, architect, tester, designer, scrum master, product owner, directeur of leidinggevende, etc.? Van mij mag je praktische professionele coaching en mentoring verwachten waarmee je direct het verschil zal maken.

AGILE MINDSET ONTWIKKELING
AGILE MINDSET ONTWIKKELING

Omdat de wereld zo snel verandert en steeds sneller blijft veranderen, is het voor één individu onmogelijk om alle antwoorden voor alle challenges te hebben. Daarom is een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen, de vaardigheid om gezamenlijkheid te helpen activeren; collectieve intelligentie en collectieve kennis en ervaring te helpen ontsluiten en maximaliseren. Het geheel is meer dan de som der delen. Dit heeft alles te maken met een andere manier van denken en kijken. Ik zorg ervoor dat er in korte tijd een nieuwe toekomstbestendige manier van kijken wordt ontwikkeld, een mindset die wendbaar is, een agile mindset.

Klantwaarde Optimalisatie
KLANTWAARDE OPTIMALISATIE

Klantwaarde optimalisatie is alleen mogelijk als je weet wat een klant wil en waarom hij dat wil. Vervolgens is het zaak om de klant dat te bieden wat hij NODIG heeft en niet dat te bieden wat hij vraagt. Immers een goed adviseur of consultant denkt mee met de klant en kan dat pas doen als hij de klant eerst goed begrijpt. Ik zorg ervoor dat we samen de pijnpunten helder hebben waar een klant pijnstillers voor wenst én we kijken samen naar de dromen van een klant waar de klant droomboosters voor wenst. Daarna gaan we op zoek naar hoe klantwaarde te optimaliseren met de juiste pijnstillers en de juiste droomboosters.

Datagedreven Werken
DATAGEDREVEN WERKEN

``Data gedreven werken is werken op basis van feiten uit de samenleving, die verzameld worden in de vorm van data, geanalyseerd worden naar informatie, samen met domeinkennis op de juist manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, en om op basis van deze inzichten een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen wat een hogere waarde geeft voor de samenleving.`` Ik help organisaties om deze manier van werken te omarmen en implementeren.

Systeem Coaching
SYSTEEM COACHING

Een organisatie is perfect ingericht om die klantwaarde te ontwikkelen die het ontwikkelt. Is er behoefte om meer, beter, sneller klantwaarde te ontwikkelen? Door het tunen van de organisatie inrichting, het systeem dus, kan veel winst behaald worden. Ik zorg ervoor dat het goede gesprek gevoerd wordt met de juiste mensen over de inrichting van een organisatie, afdeling of één of meerdere teams die nauw met elkaar samenwerken.

RUST RITME REGELMAAT REPORTING & REFLECTIE (5R)
RUST RITME REGELMAAT REPORTING & REFLECTIE (5R)

Van ren je rot naar rust en regelmaat op de werkvloer door ritme, reporting en reflectie o.b.v. inzicht en overzicht. Eerst stap 1 dan stap 2. Waar ga je beginnen? Dat hangt van de situatie af en van de challenges van het moment. Ik zorg ervoor dat wij samen snel komen tot een praktisch uitvoerbaar stappenplan om van ren je rot af te komen en 5R geïmplementeerd te krijgen.

Bouwen Van Vertrouwen En Relaties
BOUWEN VAN VERTROUWEN EN RELATIES

Klantwaarde ontwikkelen is mensenwerk. Maximale klantwaarde ontwikkelen vindt plaats als mensen als het beste team samenwerken. Het beste team is niet een groep van mensen dat met elkaar samenwerkt, maar een groep van mensen die elkaar vertrouwt. Ik zorg voor betere verbinding en betere vertrouwensrelaties tussen mensen en teams op verschillende nivo's binnen een afdeling, agile release train of organisatie.

Workshops Trainingen
(remote) WORKSHOPS & TRAININGEN

Ik verzorg inspirerende en energievolle workshops en trainingen over digitale transformaties, leiderschapsontwikkeling, organisatie inrichting, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Bekijk enkele aanbevelingen van deelnemers van mijn workshops en trainingen.

Relativeren Fun
RELATIVEREN & FUN

Ik geloof in ``happy people create happy customers``, daarom geloof ik ook in hard werken én hard ontspannen. Hier horen zaken bij als relativeren, plezier hebben tijdens het werken, leren van fouten en er samen elke dag een mooie energievolle en productieve dag van maken. Ik draag bij aan en zorg voor een cultuur van hard werken én hard ontspannen waarbij iedereen dagelijks wat dopamine shots krijgt.

Inclusiviteit Boosten
INCLUSIVITEIT BOOSTEN

Inclusiviteit gaat niet over bijvoorbeeld huidskleur, religie, culturele achtergrond, leeftijd of sexe. Inclusiviteit gaat over verschil van perceptie, verschil van denken. Ik zorg ervoor dat verschillende percepties en verschillende manieren van denken, allemaal gezien en gehoord worden. Hierdoor kan de collectieve kennis en intelligentie worden ontsloten om maximale klantwaarde te ontwikkelen en wendbaarheid te boosten.

Hard Werken Hard Ontspannen
HARD WERKEN & HARD ONTSPANNEN

Hard werken zonder hard ontspannen gaat in mijn optiek niet werken. Alleen maar hard werken en niet ontspannen is een recept voor ziekteverzuim, burn out etc. Ik zorg voor een werkomgeving van én hard werken én hard ontspannen door bijvoorbeeld het inrichten en faciliteren van energievolle weekstarts, (remote) vrijdagmiddag lunches of vrijdagmiddag borrels, creatieve momenten om mensen in het zonnetje te zetten ingeval van een verjaardag, geboorte of behaalde resultaten.

Sketchnoting
SKETCHNOTING - VISUAL FLIPS

Ik geloof in de kracht en de waarde van beleving, in energievolle meetings en inspirerende sessies. Visualisatie maakt hier een onderdeel van uit. Daarom heb ik mij ontwikkeld om inspirerende sketchnotes en flips te maken met kleuren en animaties.

Veilige Omgeving Creeren
VEILIGE OMGEVING CREEREN

Iedereen wil gezien en gehoord worden. En om wendbaarheid te boosten is het belangrijk dát iedereen gezien en gehoord wordt. Ik zorg ervoor dat er in korte tijd een veilige omgeving ontstaat om de collectieve kennis, kunde en intelligentie te ontsluiten ten gunste van het hebben van een plezierige werkomgeving en daardoor voor klantwaarde optimalisatie.

Inzicht Overzicht Creeren
INZICHT & OVERZICHT CREEREN

Mijn manier van werken kenmerkt zich door op een pragmatische manier, samen inzicht en overzicht te creëren van de huidige situatie, i.d. van de gewenst situatie om vervolgens o.b.v. goede gesprekken, de delta te bespreken over hoe de gewenste situatie te realiseren.

Conflict Management Mediation
CONFLICT MANAGEMENT & MEDIATION

Waar samengewerkt wordt kunnen altijd kleine of grote conflicten ontstaan. Ik zorg ervoor dat conflicten in de kiem worden gesmoord en niet onnodig water blijven krijgen en blijven groeien.

Power Inspiratie Sessies
POWER & INSPIRATIE SESSIES

Meetings en sessies die ik faciliteer zijn altijd goed voorbereid, inspirerend en energiegevend waarbij iedereen gezien en gehoord wordt. Ik ben continue en proactief op zoek naar feedback en verbetering om de betrokkenheid en het energienivo tijdens meetings en sessies voor iedereen goed en steeds beter te laten zijn.

Bewustwording Creeren
BEWUSTWORDING CREEREN

Verandering, welke verandering dan ook, kan alleen succesvol zijn als er bewustwording is of bewustwording ontstaat over het nut en de noodzaak van een verandering, de rol en het functioneren hierin van het brein en de mindset en de relatie tussen het brein en de mindset. Ik zorg ervoor dat er vanuit context, bewustwording van de rol en de functie van het brein en i.d. van de mindset, er een behoefte en nieuwsgierigheid ontstaat voor verandering.

Mentoring
MENTORING

Mentoring gaat over ``voor doen, mee doen, zelf doen``. Hierbij deel ik mijn kennis en ervaring zodat de ander hier desgewenst van kan leren om vervolgens zelf vlieguren mee te maken.

Professionele Coaching
PROFESSIONELE COACHING

In tegenstelling tot mentoring (waarbij de ander geholpen wil worden met tips en trucs van iemand met ervaring), gaat het bij professionele coaching om het laten inzien bij de ander van zijn of haar capaciteiten. Het uitgangspunt hier is dat de coachee zelf alle antwoorden eigenlijk al in zich heeft en dat de coach alleen door het stellen van vragen, deze antwoorden weet te ontsluiten.

Werken Met Doelen Okrs
WERKEN MET DOELEN (OKR'S)

Als je niet weet waar je heen wil, dan weet je niet óf en wanneer je aan gaat komen. Het werken met doelen (OKR's, Objectives & Key Results) is een krachtig instrument om professionals en teams te empoweren, motiveren, om openheid en transparantie te boosten en om continue leren en verbeteren te faciliteren. Ik zorg ervoor dat het werken met OKR's als een eenvoudige exercitie wordt ervaren en dat het realiseren van doelen als verslavend gaat voelen omdat telkens als er iets wordt afgerond professionals en (leadership)teams het gevoel zullen ervaren van een dopamine shot.

Werken Met Obeya
WERKEN MET OBEYA

Obeya is een manier van denken waarbij het realiseren van impact de hoogste prioriteit heeft: impact op klantbeleving en klantwaardering. Hierbij is openheid en transparantie belangrijk om te boosten. Ik zorg voor bewustwording rondom obeya, voor de inrichting van obeya rooms en voor inspirerende facilitatie van obeya sessies.

Openheid En Transparantie
OPENHEID EN TRANSPARANTIE

Wendbaarheid en het leveren van maximale klantwaarde ontstaat alleen in een omgeving van openheid en transparantie, een omgeving van vertrouwen. Ik zorg voor een een omgeving en een cultuur van openheid, transparantie en vertrouwen tussen en op alle lagen binnen een organisatie.

Disc Assessments
DISC ASSESSMENTS

Je kunt van een tijger geen konijn maken en andersom gaat ook niet. Beter met elkaar samenwerken betekent goed van elkaar weten wat iemands voorkeursgedrag is. Ik neem DISC assessments af voor professionals en leidinggevende. Daarnaast verzorg ik tevens DISC assessments voor teams gebaseerd op het model van Patrick Lencioni: de 5 frustraties van teams. Assessments worden constructief en opbouwend besproken tijdens één of enkele coachingssessies n.a.v. de assessment resultaten. Outcome: life changing inzichten en toekomstgerichte boost in jouw professionele carriere.

Clean Language Clean Coaching
CLEAN LANGUAGE / CLEAN COACHING

In onze huidige snel veranderende wereld is diversiteit van perspectieven belangrijk om te ontsluiten. Hoe wil iemand maximaal productief zijn als individu, maar ook hoe wil een team maximaal productief zijn als team? Clean language helpt bij het oordeel vrij verkennen van wat iemand of een team nodig heeft om klantwaarde ontwikkeling te optimaliseren. Ik zorg voor prettige gesprekken door clean language toe te passen, enerzijds voor individuele gesprekken en anderzijds voor teamgesprekken. Hierdoor kunnen we samen toewerken naar het effectief en efficient realiseren van een gewenste uitkomst of het realiseren van één of meerdere doelen.

Presentaties Dagvoorzitterschap
PRESENTATIES & DAGVOORZITTERSCHAP

Presentaties, spreken voor grote groepen, voorzitten van sessies doe ik met veel plezier. Ik weet elke onvoorziene situatie de juiste aandacht te geven en desgewenst onderwerpen met humor om te buigen. Sessies die door mij worden gefaciliteerd zorgen voor mond tot mond reclame en blijvende impact.

Werven Selecteren
WERVEN & SELECTEREN

De juiste mensen vanuit de juiste plek laten presteren is belangrijk op de reis om wendbaarheid te verbeteren. Ik zorg ervoor dat de goede gesprekken plaatsvinden met professionals en met (leadership)teams, enerzijds om vacatures in te vullen anderzijds om mensen vanuit een andere positie te laten presteren waarin zij beter tot hun recht komen.

Minimaliseren Van Verspilling
MINIMALISEREN VAN VERSPILLING

Binnen veel processen is veel verspilling zichtbaar én onzichtbaar. Ik zorg ervoor dat beide soorten verspilling inzichtelijk worden middels bijvoorbeeld VSM's (Value Stream Maps) op basis waarvan ik het goede gesprek faciliteer om stap voor stap verspilling te minimaliseren.

Inspirerende Facilitatie
INSPIRERENDE FACILITATIE

Ik zorg voor goed voorbereide en inspirerende facilitatie van kwartaalevaluaties, planningssessies, product discoveries, stakeholder analyses, customers journeys, design thinking sessies, bowties, brainstorm sessies, weekstarts, PI planningen, ART syncs etc. etc.

CONTACT INFO

Op zoek naar inspiratie, een vrijblijvend gesprek, heb je een vraag of een aanvullende opmerking? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Thanks!

Niemeyerruimte 18, 2728 NB, Zoetermeer, Nederland

+31 641 968386

welkom@andyjoghi.com

LAAT EEN BERICHT ACHTER

    Op zoek naar gemakkelijker, sneller, beter, goedkoper opleveren van klantwaarde
    en meer creatieve innovatiepower nodig?

    Investeer dan nu in een gratis afspraak!

    Plan een meeting
    Feedback