Shop

Home  |  Shop  |  Serious gaming  |  Marslander

Marslander

Duur: 1 dag (in house)

Aantal deelnemers: 10-12

Transformatie van cultuur is het meest succesvol als mensen zowel een oude als een nieuwe cultuur ervaren, kortom tijdens deze serieuze game – business simulatie wordt snel duidelijk welke ontwikkelonderwerpen snel aangepakt moeten worden en welke manieren hiervoor het beste ingezet kunnen worden om slimmer en klantgerichter te werken.

 1. Hoe ITIL®4 toe te passen in het dagelijkse werk?
 2. Hoe kunnen we meer waarde toevoegen aan ons bedrijf?
 3. Hoe maak je gebruik van continue verbeteren?

In de 20e eeuw gebruikten we ITIL® om onze diensten te beheren om de Apollo 13-missie naar de maan en weer veilig terug naar de aarde te brengen. Een MarsLander naar Mars brengen vereist een hoger niveau van dienstverlening.

Er komt veel meer software bij kijken. Het is nog nooit eerder gedaan. Complexe nieuwe systemen en de noodzaak om snel te reageren op onvoorziene gebeurtenissen die zich voordoen. Om de dienstverlening effectief te beheren, moeten we meer Agile en Lean zijn. We moeten niet alleen de capaciteiten van verschillende teams op elkaar afstemmen om ervoor te zorgen dat software, hardware en services synchroon lopen, maar ze moeten ook in staat zijn om nieuwe eisen en veranderingen snel te beheren en snel en veilig te implementeren. De ITIL®-mogelijkheden zijn nog steeds relevant, maar moeten beter inspelen op de vraag naar snellere veranderingen – de woorden Agile Service Management komen het gesprek binnen. Maar wat betekent dat?

Om aan alle eisen van de klant te voldoen, moeten IT-teams snel reageren op nieuwe zakelijke verzoeken en snelle, betrouwbare, veilige en foutloze oplossingen leveren. Een fout in de ruimte kan niet eenvoudig worden verholpen door een monteur ter plaatse te sturen. De manier waarop we moeten werken aan de MarsLander-missie is nieuw. We leren gaandeweg. We moeten flexibel zijn en voortdurend leren en onze diensten en capaciteiten in kleine stappen verbeteren om ervoor te zorgen dat we voortdurend zijn afgestemd op de behoeften van de klant. Tegelijkertijd zijn we meer en meer afhankelijk van een ecosysteem van partners en leveranciers die ook afgestemd en flexibel moeten zijn op veranderende behoeften.

We moeten ook in multifunctionele teams werken om kennis te delen, handoffs te verminderen, miscommunicatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen is afgestemd op het realiseren van de behoeften van de klant en om de werkstroom te vergroten.

Category:
Request More Info

Description

De missie van je team is duidelijk:

Lanceer een raket met de MarsLander aan boord, breng hem naar Mars en verzamel waardevolle gegevens voor universiteiten en onderzoekscentra.

Jouw uitdaging is om het Mission Center te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze alle missiedoelen kunnen bereiken. De Mission Director geeft leiding aan het Mission Center en geeft leiding aan een team bestaande uit vluchtoperatie-, navigatie- en communicatiedeskundigen. Deze specialisten beheren het vluchtplan van de missie in overeenstemming met missiedoelen en contractuele afspraken met de klanten en leveranciers.

Het Mission Support Team bestaat uit Support Engineers, Test Engineers en Change Management. Ze lossen alle problemen op die zich tijdens de missie voordoen. Het ontwikkelteam ontwikkelt en onderhoudt applicaties, functies en applicatiefixes. Leveranciers ondersteunen het Mission Support Team met datacommunicatiediensten en dataopslagdiensten. De Service Manager beheert het Service Design, Service Delivery en Service Improvement.

Welke Aspecten ga je ervaren tijdens deze simulatie?
Deze simulatie gaat over het onderzoeken en ervaren hoe je de huidige IT-organisatie kunt transformeren naar een meer Agile en Lean organisatie. De volgende aspecten worden ervaren en besproken:

 1. Hoe kunnen serviceteams helpen en hoe creëer je goed presterende teams?
 2. Hoe kunnen we ons werk visualiseren met behulp van KanBan?
 3. Hoe kunnen we de werkstroom vergroten?
 4. Hoe kunnen we leveranciers integreren in onze diensten?
 5. Hoe nauwer samenwerken met ontwikkeling?
 6. Hoe kunnen we onze dienstverlening continu verbeteren?
 7. Hoe word je een flexibele serviceorganisatie die snel inspeelt op veranderende eisen?
 8. Hoe kunnen we klantgerichter worden en dit ‘klantdenken’ in onze teams ontwikkelen?
 9. Hoe werkdruk effectief beheren (end-to-end) en ongepland werk verminderen?
 10. Hoe kunnen we de klant- en medewerkerstevredenheid verhogen?

Op zoek naar gemakkelijker, sneller, beter, goedkoper opleveren van klantwaarde
en meer creatieve innovatiepower nodig?

Investeer dan nu in een gratis afspraak!

Plan een meeting
Feedback