Mindset van een Agile Coach, wij = wij!

Home  |  Inspiratie   |  Digitale Transformatie   |  Mindset van een Agile Coach, wij = wij!

Mindset van een Agile Coach, wij = wij!

Liefde, vergeving en verzoening zijn toverwoorden om in harmonie en vrede met elkaar te kunnen leven om samen hét verschil te kunnen en blijven maken. Het zijn ook de toverwoorden om teams naar grote hoogte van zelfsturing en high performance te laten stijgen en verbindingen tot stand te brengen.

“Hiervoor is over en weer wederzijds respect, waardering en erkenning nodig.”

Mensen die zich afzetten tegen verandering zeggen daarmee dat ze bang zijn voor de toekomst. Bang om iets kwijt te raken zonder te weten, begrijpen of beseffen wat voor enorme winst verandering met zich meebrengt. Deze mensen hebben weinig tot geen liefde voor de toekomst, vergeven het verleden niet of nauwelijks, willen vasthouden aan het oude en hun denken en handelen is niet of met moeite gericht op verzoening en harmonie met het onbekende, dé toekomst, kortom het ontbreekt aan een agile mindset bij mensen die bang zijn voor verandering.

Maar nog veel erger dan deze angst voor de toekomst is het feit dat deze mindset bewust danwel onbewust wordt gecreëerd en in stand gehouden. Veel mensen hebben namelijk nauwelijks door dat ze “geprogrammeerd” zijn en worden met een niet toekomstgerichte, toekomstbestendige manier van denken.

Denk er eens over na dat een witte Nederlander enkele jaren geleden helemaal niet bezig was om wel of niet tegen moslims te zijn maar momenteel een uitgesproken mening lijkt te hebben over bijvoorbeeld moslims. Hieronder enkele citaten uit het boek van Bart Brandsma getiteld “De hel, dat is de ander“.

“Toch is er iets aan de hand, ik ben een “niet-moslim”, maar als ik terugga in mijn herinnering naar grofweg 5 jaar geleden, dat weet ik heel zeker dat ik dat toen niet was. Ergens in de tussenliggende periode is er iets verandert. Maar wat? Onopgemerkt, en in elk geval zonder mijn uitdrukkelijke toestemming, heb ik dit predikaat aangemeten gekregen een identiteit die ik deel met autochtoon Nederland. Maar hoe is dat in z’n werk gegaan? Als je de verandering voorzichtig met een literair beeld zou willen aftasten dan lijkt het of er een “doop zonder water” heeft plaatsgevonden. De doop speelde zich wel af maar in het verborgene en er was geen moment om te schrikken van een onderdompeling. Er was geen bijeenkomst met gelijkgestemden om gezamenlijk een inwijdingsritueel uit te voeren. Zelfs onze aanwezigheid was niet noodzakelijk. We zijn “niet-moslims” geworden zonder de overgang naar die identiteit te hebben meegemaakt.”

“De autochtone Nederlander heeft de identiteit van een niet-moslim aangeboden gekregen, en ook geaccepteerd. Al is er nog veel verwarring over de rol die daarbij past en hoe je met overtuiging de rol van een niet-moslim zou moeten spelen. De niet-moslim mist op dit moment nog iedere routine of vanzelfsprekendheid, maar er wordt – en dat is de eerste stap naar een erkende status – al heel gewoon gedaan over het bestaan van niet-moslims.”

“Of het nu gaat om seksuele identiteit, om een religieuze of een social-economische identiteit, het gemeenschappelijke kenmerk van identiteiten is dat we ze niet voor het uitkiezen hebben. Ze bestaan niet naar individueel believen, maar wordt aangeleverd en beperkt vanuit de sociale ruimte. Die sociale ruimte is een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan én voor het veranderen van identiteiten. Het proclameren van een identiteit isolement (op een onbewoond eiland) is een volstrekt betekenisloze onderneming. Om het nog anders te zeggen, identiteiten ontstaan in contrast met hun omgeving en daarom zijn ze per definitie een sociale aangelegenheid.”

“Een identiteit wordt sociaal bepaald en in de publieke arena geladen met betekenissen. In het geval van de moslims en de niet-moslims is die arena ook nog eens internationaal.”

Mijn punt tot zover is: wij = wij!, dus wij is Marokkaan, wij is Surinamer, wij is Fries, wij is boer, wij is dyslectisch, wij is dik, wij is lesbisch of homo, wij is arm, wij is rijk, wij is moslim, wij is niet-moslim, wij is wit, wij is gekleurd, wij is blond, wij heeft kroes haar, wij heeft een baard, wij is kaal, wij is tester, wij is frontend developer, wij is backend developer, wij is scrum master, wij is product owner, wij is receptioniste, wij is externe stakeholder, wij is interne stakeholder, wij is schoonmaker, wij is leverancier, wij is klant, wij is all inclusive, wij is wij!

De huidige stand van het wij denken wordt direct en pijnlijk duidelijk met deze filmpjes:

  1. De fietstest van Sunny Bergman.
  2. De onzichtbare discriminator.
  3. Wit is ook een kleur.
  4. “Did I make a positive difference today?”.

Helaas wordt de werkelijke pijn van mensen onvoldoende tot niet gehoord en wordt iemands buitenkant of overkomen onnodig verkeerd geïnterpreteerd of compleet genegeerd. Denk hierbij naast bovenstaande filmpjes ook aan de 5-frustraties van teamwork van Patrick Lencioni die haarfijn uitlegt wat enkele ingrediënten zijn voor het creëren van wij=wij.

“Voordat je wij=wij kunt creëren heb je inzicht nodig in

hoe over en weer wederzijds respect, waardering en erkenning te faciliteren en ontwikkelen,

want dan komt er liefde, vergeving en verzoening tot stand voor dé toekomst en voor verandering en daardoor komt positieve toekomstgerichte energie vrij en komen verbindingen tot stand.”

  1. Heb respect en waardering voor een “tijger” binnen een team en erken hem of haar als tijger, heb ook respect en waardering voor een “konijn” binnen een team en erken het konijn als konijn. Probeer een ander geen andere identiteit aan te meten want een tijger is een tijger en zal nooit een konijn worden en andersom zal het ook niet werken, hierdoor krijg je sneller en makkelijker vertrouwen, het fundament van toekomstgerichte high performance teams.
  2. Leg zaken op tafel en ga kleine of grote conflicten niet uit de weg. Geef gevraagd en ongevraagd feedback en doe dit bij voorkeur met respect voor iemands voorkeursgedrag, vraag je af of iemand een tijger of een konijn is en meet iemand geen valse identiteit aan.
  3. Wees gecommitteerd en als je voelt dat je dit niet of onvoldoende bent, lees punt 2 hierboven dan nog eens.
  4. Pak je verantwoordelijkheid, als je op het voetbalveld staat opgesteld als spits, dan heb je namelijk niets te zoeken als keeper in het doel.
  5. Zet je in voor het gezamenlijk te behalen doel en eindresultaat.

Wij =Wij!

Mindset van een Agile Coach – mijn mindset dus 🙂 die gelooft in life long learning.

Loading

PREV

Feedback Wrap

NEXT

Delegation Poker

Op zoek naar gemakkelijker, sneller, beter, goedkoper opleveren van klantwaarde
en meer creatieve innovatiepower nodig?

Investeer dan nu in een gratis afspraak!

Plan een meeting
Feedback