Scrum Maslow & Ego

Home  |  Inspiratie   |  Digitale Transformatie   |  Scrum Maslow & Ego

Scrum Maslow & Ego

SCRUM

SCRUM is een methodiek om projecten in een veranderende en dynamische omgeving, succesvol over de finishlijn te krijgen met als doel het bereiken van 1. gezamenlijk gedragen en geaccepteerd resultaat via 2 lijstjes 3 rollen en 4 meetings.

SCRUM echter gaat veel meer nog over mensen en hun gedrag en het toevoegen van waarde. Het toevoegen van waarde kan alleen bereikt worden in teamverband en niet individueel.

“De beste teams winnen het immers van de beste spelers”.

SCRUM kent verschillende nivo’s van implementatie en acceptatie. Er zijn 5 nivo’s die onderscheiden kunnen worden:

  1. Level 1: “we doen ad hoc aan SCRUM”: zo af en toe worden SCRUM technieken en instrumenten gebruikt om zaken over de finishlijn te krijgen.
  2. Level 2: “we werken volgens SCRUM, we DOEN Agile (operationeel nivo)”: de SCRUM systematiek is geïmplementeerd. De rollen en ceremonies zijn helder en er is coaching en ondersteuning op proces en ceremonie level. Standaardisatie is echter niet waarneembaar als verschillende projecten met elkaar worden vergeleken.
  3. Level 3: “we werken volgens SCRUM, we ZIJN Agile (tactisch nivo)”: we hanteren de principes van Agile / SCRUM voor al onze projecten op een zelfde manier (standaardisatie).
  4. Level 4: “we werken volgens SCRUM. we DENKEN Agile (strategisch nivo)”: het SCRUM team inclusief de product owner(s) én de directie / het management denken, zijn en doen Agile.
  5. Level 5: we werken volgens SCRUM bij alles wat we doen”: SCRUM denken en handelen zit in de organisatie cultuur verweven.

Het toevoegen van waarde is hierin doorslaggevend. Een team bestaat overigens niet alleen uit spelers die “leveren” maar tevens uit “spelers” die “ontvangen” (dit kan de opdrachtgever zijn, maar bijvoorbeeld ook kunnen dit overige interne en externe stakeholders zijn).

Toevoegen van waarde vanuit het model van MASLOW

Elk project, team of  business heeft klanten nodig, interne en externe klanten. Als je Maslow bekijkt vanuit “customer experience”.

Om klanten te kunnen bedienen heb je medewerkers nodig. Als je Maslow bekijkt vanuit “employee engagement”.

Als je Maslow bekijkt vanuit  het effect op de organisatie.

Een keeper die niet wordt erkent als keeper heeft een groot probleem, maar hij niet alleen, het hele elftal zal hieronder lijden! De keeper zal dus erkent moeten worden voor zijn rol en positie binnen het team. Als de keeper daarnaast ook nog als mens en professional gewaardeerd wordt voor zijn kwaliteiten vanuit die specifieke rol, dan zal hij automatisch waarde creëren voor het gehele team. Hij zal door de lucht “vliegen” om de ballen tegen te houden. Kortom “met zijn tong op of over de grond” zal hij van het voetbalveld aflopen nadat hij een geweldige wedstrijd heeft gespeeld (ook al heeft hij verloren, it’s all in the game) en dát heeft alles met gedrag en team denken te maken om waarde te creëren.

Diamanten

SCRUM en Maslow gaan hand in hand en pleiten voor het creëren van waarde door de inzet van mensen, mensen die met verandering om kunnen gaan, mensen die adaptief zijn (Adaptive People). Teams en organisaties zullen daarom pas dan maximaal haalbare waarde creëren als het denken binnen en rondom een team of organisatie van een “diamanten” nivo is. De vraag is: hoe kun je één of meerdere teams ontwikkelen tot een diamanten team? Een antwoord op deze vraag heb ik in mijn vorige post verwoord Team Work makes the Dream Work.

Ego

Tijdens het creëren van waarde is meer kennis nodig en minder ego oftewel dienend en faciliterend leiderschap, niets aan toe te voegen meneer Einstein.

Loading

PREV

Vision Onion

NEXT

Wat is Digitale Transformatie?

Op zoek naar gemakkelijker, sneller, beter, goedkoper opleveren van klantwaarde
en meer creatieve innovatiepower nodig?

Investeer dan nu in een gratis afspraak!

Plan een meeting
Feedback